En | Th

รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

โครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท QATAR ELECTRICITY&WATER CO.
ที่ตั้งโครงการ
ราส อาบู ฟอนทาส, โดฮา, กาตาร์
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน 4,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
วันที่ได้รางวัล
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการแอลแอลดีพีอีเอ็กเพนชั่น แอนด์เฮกซีน-1

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงงานแอลแอลดีพีอีและเฮกซีน-1
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 2,500,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
วันที่ได้รางวัล
27 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการ Klongluang Utilities

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน))
ที่ตั้งโครงการ
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดเล็ก 110 เมกกะวัตต์
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 2,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
วันที่ได้รางวัล
1 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการ CHP II

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ขนาดกำลังการผลิต 240 เมกกะวัตต์
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 11,345,068 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTA) (ระดับแพลทินัม)
วันที่ได้รางวัล
24 พฤศจิกายน 2559

CHP II Project (Job no. D-176)

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ขนาดกำลังการผลิต 240 เมกกะวัตต์
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน 11,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
3 กันยายน 2559

โครงการ Ras Abu Fontas A2 Desalination

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท Qatar Electricity & Water
ที่ตั้งโครงการ
Ras Abu Fontas ประเทศกาตาร์
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน 5,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)
วันที่ได้รางวัล
กันยายน 2558

โครงการ Bangpoo SPP Power Plant

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 120 เมกกะวัตต์
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย: ปฎิบัติงาน 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
มิถุนายน 2558

โครงการ DAP NO.2-VINACHEM

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท DAP No.2 Joint Stock
ที่ตั้งโครงการ
เขตอุตสาหกรรม Tang Loong เมือง Lao Cai ประเทศเวียดนาม
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย Diammonium Phosphate
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน 3,042,648 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)
วันที่ได้รางวัล
30 พฤษภาคม 2558

โครงการ Latkrabang SPP Power Plant

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท พีพีทีซี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)
วันที่ได้รางวัล
10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการ AMMONIUM NITRATE PLANT

ผู้ว่าจ้าง
Mining Chemical Industry Holding Corporation Ltd (MICCO)
ที่ตั้งโครงการ
จังหวัด Thai Binh ประเทศเวียดนาม
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างแอมโนเนียมไนเตรตความหนาแน่นต่ำ
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 3,000,000 ชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
25 กันยายน 2557

โครงการ POLYBUTYLENE SUCCINATE PLANT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารตั้งต้น Bio-succinic Acid (BSA) และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutylene Succinate (PBS) โดยใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 1,000,000 ชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
พฤษภาคม 2557

โครงการ 1,6 HEXANEDIOL

ผู้ว่าจ้าง
บริษัทอูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิต 1,6 Hexanediol และ 1,5 Pentanediol ซึ่งมีกำลังผลิต 6,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 3,177,367 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
18 มีนาคม 2554

WINDMILL - ABT Project

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุด จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงาน Epichlorohydrin ซึ่งมีกำลังผลิต 100,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 2,500,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการ HPPO2-HP

ผู้ว่าจ้าง
บริษัทเอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานที่ 1) และ บริษัทโซลเวย์ เพอรอกซี่ไทย จำกัด (โรงง
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุด จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงาน Hydrogen Peroxide ซึ่งมีกำลังผลิต 330,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 5,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
11 มกราคม 2554

โครงการ : PTT BISPHENOL-A PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุด จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงาน Bisphenol-A (BPA) ซึ่งมีกำลังผลิต 150,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 5,700,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
23 เมษายน 2553

โครงการ : LLDPE PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงาน Linear Low Density Polyethylene ซึ่งมีกำลังการผลิต 400,000 ตัน ต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 5,935,032 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
2 พฤศจิกายน 2552

PROJECT : MMA#2 PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุด จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงาน Methyl Methacrylate (MMA) ซึ่งมีกำลังผลิต 90,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 3,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
6 กันยายน 2552

PROJECT : LDPE PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงาน Low Density Polyethylene ซึ่งมีกำลังการผลิต 300,000 ตัน ต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 4,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
6 สิงหาคม 2552

โครงการ : ETHANE CRACKER PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงาน Ethylene ซึ่งมีกำลังการผลิต 1,000,000 ตัน ต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 10,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
4 พฤศจิกายน 2551

โครงการ : EVEREST PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุต จ. ระยอง
ลักษณะโครงการ
โครงการขยายกำลังการผลิต VCM จาก 200,000 ตันต่อปีเป็น 400,000 ตันต่อปี
โครงการขยายกำลังการผลิต Chlorine จาก 120,000 ตันต่อปีเป็น 240,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 3,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
30 พฤศจิกายน 2549

โครงการ : PC & BPA DEBOTTLENECHING PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุต จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงาน Polycarbonate และ Bisphenol-A
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 1,560,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
27 ตุลาคม 2549

โครงการ : BAYER MMDI PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
Bayer Polyurethanes (Shanghai) Company Limited (BPUS)
ที่ตั้งโครงการ
Caojing, Shanghai, China
ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิต Polymer MDI (PMDI) และ Monomer MAI (MDI)
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 1,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
17 ธันวาคม 2548

โครงการ : EO/EG PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุต จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
ระบบสาธารณูปโภคของโรงงานผลิต Ethylene Oxide/ Ethylene Glycol Plant (EO/EG)
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 1,500,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
10 ธันวาคม 2548

โครงการ : KAO PROJECT PHASE I & II

ผู้ว่าจ้าง
คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
จ.ชลบุรี
ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิต ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์บำรุงศรีษะและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 1,745,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
31 ตุลาคม 2548

โครงการ : NEW SILICONES FINISHING PLANT PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท จีอี โตชิบา ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิตซิลิโคนส์
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 2,824,836 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
27 พฤษภาคม 2547

โครงการ : ASIA SILICONES MONOMER G-1 PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
ระบบสาธารณูปโภคของโรงงานผลิตซิลิโคนส์โมโนเมอร์
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 10,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
31 ตุลาคม 2546

โครงการ : TLP COGEN. RAYONG POWER PLANT PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ทีแอลพี โคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงไฟฟ้าซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 117 MW
ไอน้ำความดันสูง 65 ตันต่อชั่วโมง
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 2,800,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
24 มกราคม 2546

โครงการ : BPA-THAILAND PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุต จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิต Bisphenol-A
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 1,800,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
31 สิงหาคม 2544

โครงการ : ROC EXPANSION PROJECT PHASE III

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ระยองโอเลฟิน จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุต จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
Ethylene เพิ่มจาก 600,000 ตันต่อปีเป็น 800,000 ตันต่อปี
Propylene เพิ่มจาก 300,000 ตันต่อปีเป็น 400,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 1,500,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
23 กรกฎาคม 2544

โครงการ : THAI MMA PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
มาบตาพุต จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
โรงงานผลิต Methyl Methacrylate (MMA) ซึ่งมีกำลังการผลิต 55,000 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 3,000,000 ชั่วโมงทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาทำงาน (LTA)
วันที่ได้รางวัล
31 ธันวาคม 2541

โครงการ : ASIA SILICONES MONOMER G-1 PROJECT

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ
จ.ระยอง
ลักษณะโครงการ
Benzene 114,500 ตันต่อปี
Toluene 131,500 ตันต่อปี
Xylene 149,500 ตันต่อปี
ความสำเร็จด้านความปลอดภัย
Good Safty Performance
วันที่ได้รางวัล
26 พฤศจิกายน 2539

โครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด

บริษัท QATAR ELECTRICITY&WATER CO.

โครงการแอลแอลดีพีอีเอ็กเพนชั่น แอนด์เฮกซีน-1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

โครงการ Klongluang Utilities

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน))

โครงการ CHP II

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

CHP II Project (Job no. D-176)

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

โครงการ Ras Abu Fontas A2 Desalination

บริษัท Qatar Electricity & Water

โครงการ Bangpoo SPP Power Plant

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

โครงการ DAP NO.2-VINACHEM

บริษัท DAP No.2 Joint Stock

โครงการ Latkrabang SPP Power Plant

บริษัท พีพีทีซี จำกัด

AMMONIUM NITRATE PLANT

Mining Chemical Industry Holding Corporation Ltd (MICCO)

POLYBUTYLENE SUCCINATE PLANT

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด

1,6 HEXANEDIOL PROJECT

บริษัทอูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด

WINDMILL - ABT Project

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

HPPO2-HP PROJECT

บริษัทเอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานที่ 1) และ บริษัทโซลเวย์ เพอรอกซี่ไทย จำกัด (โรงง

PTT BISPHENOL-A PROJECT

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

LLDPE PROJECT

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด

MMA#2 PROJECT

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

LDPE PROJECT

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด

ETHANE CRACKER PROJECT

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด

EVEREST PROJECT

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

PC & BPA DEBOTTLENECHING PROJECT

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

BAYER MMDI PROJECT

Bayer Polyurethanes (Shanghai) Company Limited (BPUS)

EO/EG PROJECT

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

KAO PROJECT PHASE I & II

คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

NEW SILICONES FINISHING PLANT PROJECT

บริษัท จีอี โตชิบา ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ASIA SILICONES MONOMER G-1 PROJECT

บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด

TLP COGEN. RAYONG POWER PLANT PROJECT

บริษัท ทีแอลพี โคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด

BPA-THAILAND PROJECT

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ROC EXPANSION PROJECT PHASE III

บริษัท ระยองโอเลฟิน จำกัด

THAI MMA PROJECT

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

BTX PROJECT

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)